Grondsazprogramm

No wéi enge Prinzipie soll de Mënsch an der Gesellschaft liewen? Wéi soll hie säi Liewe gestalte kënnen? Wéi eng Siicht vum Mënsch a vum Zesummeliewe soll zum Droe kommen? Wat ass d’Roll vum Staat? D’Verantwortung vun der Allgemengheet vis-à-vis vum Eenzelen an ëmgedréit? Wat sinn d’Grondrechter vum Mënsch, déi net zur Dispositioun stinn?

Op dës wichteg Froe gëtt de Grondsazprogramm vun enger Partei Äntwerten. De 19. Mäerz 2016 huet d’CSV op hirem Nationalkongress de neie Grondsazprogramm mam Titel “Jidder Eenzelen zielt” ugeholl.

PDF DE PDF FR