Logements précaires

Réponse à la question N° 3001 (Question écrite) de Monsieur Félix Eischen, Député concernant Logements précaires, par Monsieur Dan Kersch, Ministre de l’Intérieur, Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé

Hëllef fir d´Baueren wéinst aktueller Dréchent ?

Wéinst der aktueller, extremer Dréchent an dem Ausbléiwe vun Nidderschlag an de läschte Wochen a Méint, sinn zu dësem freien Zäitpunkt am Joer schon eng sëllech Quellen a kleng Waasserleef versickert an deenen sech Véi op de Weide versuergt hunn. Doduerch entsinn dem Bauer Käschte fir Waasser bei d´Véi ze bréngen. Ass de Minister bereet de Baueren ze hëllefen a wéi ?