Friche industrielle Laminoir de Dudelange

Réponse à la question N° 2799 (Question écrite) de Monsieur Marc Lies, Député, Madame Sylvie Andrich-Duval, Députée concernant Friche industrielle Laminoir de Dudelange, par Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l’Economie, Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement: QP 2799

Kapitalerhéijung bei der Zentralbank ?

D’CSV Deputéiert froen, wëll se keng oder keng zefriddestellend Äntwert vum Minister kritt haten, nach eng Kéier no wéi et mat enger eventueller Kapitalerhéijung bei der Zentralbank ausgesäit. Ass d’LZB déi Zentralbank mat den niddregsten „fonds propres“ an Europa ?