Fraen an der CSV


Astrid Mosel-Kneip
Membre

Sektioun: Gemeng Habscht
Bezierk: Sud

Comitéen
  • Comité Section CSV: Président
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
  • Candidat élections communales 2023