Eis Kandidate fir d’Europawalen 2024

D’CSV huet den 28. Februar 2024 hir sechs Kandidatinnen a Kandidate fir d’Europawalen den 9. Juni präsentéiert. D’Spëtzekandidate sinn den Deputéierten an CSV-Generalsekretär Christophe Hansen an d’CSV-Europadeputéiert Isabel Wiseler-Lima.

Christophe Hansen (42)
ClervauxMaster Géosciences, Environnement
et Risques naturels

Député national, Secrétaire géneral du CSV

Isabel Wiseler-Lima (62)
Luxembourg-VilleProfesseure

Députée européenne, Questeur du Parlement européen

Guy Breden (53)
KehlenIngénieur industriel en informatique

Conseiller communal

Mélanie Grün (31)
Kayl-TétangeProfesseure d’allemand

Conseillère communale, Présidente des CSG

Martine Kemp (29)
Luxembourg-VilleIngénieure diplômée de la circulation

Députée européenne

Metty Steinmetz (30)
Rosport-MompachPolitologue

Président de la CSJ, Membre du comité national de la CSJ et du comité de circonscription Est