D’CSV – eng lieweg Vollekspartei

“Hu Dir Iech schonns emol iwwer d’Politiker opgereegt? Hu Dir heiansdo eng Iddi wat d’Politik kéint besser oder anescht maachen? Hu Dir vläit schonns emol mam Gedanke gespillt Iech politesch z’engagéieren? Op kee Fall? Firwat net? Wei ass Är Reaktioun?”

Eng fräi Tribüne vum CSV-Generalsekretär Laurent Zeimet iwwert de politeschen Engagement: