2009-2012 : Eng éischt Tëschebilanz déi sech weisen léist

Den Tëschenbilan, de mir héi virlëeen, soll e Gesamtbild vun der politescher Aarbecht vun der CSV-Fraktioun an dene léschten 36 Méint machen a net akribesch all eenzele Projet, all eenzel Initiative obléschten. Et ass och bewosst op e Bilan pro Ressort verziicht gin, wëll de Bilan méi d’Nues vun engem generellen Iwwerbléck soll hun, un Hand vun dem en d’Richtung gesäit déi d’CSV ageschloen huet an wouhin se gedenkt weider ze goen. Hei eise Bilan

PDF: CSV-Fraktioun Tëschebilanz

CSV-Fraktioun Tëschebilanz