CSV-Akademie

Den 1. Dezember war zu Mamer am Schlass d’Formatioun iwwert d’Budgets- a Finanzpolitik. Vill CSV-Leit waren do, fir mam Gilles Roth a mam Serge Hoffmann ze diskutéieren.

Wat ass chrëschtlech-sozial? Sou heescht di nächst Formatioun, di zweemol ugebuede gëtt. Mëttwochs, den 12 Dezember oder Samschdes, den 15. Dezember.