Léierstull fir Lëtzebuergistik

“D’Fleeg vun eiser Sprooch an eiser Literatur ass en Haaptuleies vun der Lëtzebuerger Regierung.” D’Äntwert vun der Staatssekretärin Octavie Modert an dem Minister François Biltgen fir Kultur, Héichschoulwiesen a Fuerschung op eng parlamentaresch Ufro