Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg

Politik bedeit d’Zukunft virbereeden. Eis Politik huet dobäi een Zil: Mir wëllen Iech laangfristeg – net just kuerzfristeg –  eng héich Liewensqualitéit garantéieren. Eis Aufgab ass et dofir de richtege Kader opzestellen an déi grouss Erausfuerderungen unzegoen: am Wunnengsbau, bei der Mobilitéit, an der Educatioun vun eise Kanner an am Beräich vun der Innovatioun. Mir maache Lëtzebuerg fit fir d’Zukunft!

Dofir hu mir en ambitiéise Plang opgestallt. Wat mir virschloen ass e Gesamtpak am Zeeche vu Gerechtegkeet, Innovatioun an Effizienz. Dëse wäerte mir konsequent ëmsetzen.

Eise Plang fir Lëtzebuerg stelle mir de 15. September op eisem Nationalkongress am Detail vir. Déi grouss Linnen hu mir schonns duergeluecht. Déi grouss Linne fannt Dir an de Dokumenter ënnen op der Säit.

Mir këmmeren eis ëm Är Uleies vun haut a plange fir déi nächst Generatiounen.

Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg.

Publikatiounen

Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg (1)

Politik bedeit d’Zukunft virbereeden. Eis Politik huet dobäi een Zil: Mir wëllen Iech laangfristeg – net just kuerzfristeg – eng héich Liewensqualitéit garantéieren. Mir maache Lëtzebuerg fit fir d’Zukunft! Eise Plang fir Lëtzebuerg stelle mir de 15. September am Detail vir. Éischt grouss Linne fannt Dir an dësem éischten Deel.

PDF
Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg (2)

Politik bedeit d’Zukunft virbereeden. Eis Politik huet dobäi een Zil: Mir wëllen Iech laangfristeg – net just kuerzfristeg – eng héich Liewensqualitéit garantéieren. Mir maache Lëtzebuerg fit fir d’Zukunft! Eise Plang fir Lëtzebuerg stelle mir de 15. September am Detail vir. Weider grouss Linne fannt Dir an dësem zweeten Deel.

PDF
Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg (3)

De CSV-Wahlprogramm fir 2018-2023.

PDF