E Budget vum Opschwong, e Budget vum Fortschrëtt

 

“D’läscht Woch gouf de Budget vum Lëtzebuerger Stad fir Joer 2024 gestëmmt. Et ass e Budget vum Fortschrëtt, et ass e Budget vum Opschwong. Als Rapportrice hat ech déi grouss Éier dee Budget däerfen dëst Joer ënnert engem anere Bléckwénkel ze kucken.”

 

Hei kënnt der déi ganz Fräi Tribun vum Diane Adehm, déi op RTL an um Radio 100,7 gelaf ass, nach eng Kéier lauschteren :