Brauche mer nach eng COP?

Ass et net evident datt mir all zesummen elo direkt eist Klima rette mussen ?

Fir mech dach, fir vill aneren och, fir anerer net esou.

Mä jiddweree vun eis rett d’Klima mat an där Verantwortung musse mir eis alleguerte bewosst sinn.

Virun allem brauche mir elo net d’Fäegkeet eng Kris no der anerer ze léisen, mee se alleguer gläichzäiteg.

 

Hei kënnt der déi ganz Fräi Tribun, déi op RTL an um Radio 100,7 gelaf ass, nach eng Kéier lauschteren :