SCHAFFE MUSS SECH LOUNEN. STEIERENTLAASCHTUNG ELO.

„10+1“ PUNKTE-PAAK VUN DER CSV FIR LEIT A BETRIBER.

 1. Steiertariff
 • Inflatiounsberengegung Steiertabell an dobäi den Agangsmontant vun 11.265 Euro op 15.000 Euro an d’Luucht setzen.
 • Steiertranche schrëttweis verbreederen (z.B. 2.500 Euro).
 • Zousätzlech Steiertranche vu 45 Prozent fir Spëtzeverdénger (z.B. 500.000 Euro).

Eventuell degressiven Steierkredit fir een Mindestlounempfänger steierlech ze befreien.

 1. Steierklass 1A
 • Agangsmontant vun 22.530 Euro op 30.000 Euro an d’Luucht setzen.
 • Iwwergangszäit vu Steierklass 2 op Steierklass 1A vun 3 op 5 Joer eropsetzen.
 • Manner schnell Progessioun vum Tariff 1A.
 1. Fiscalité immobilière
 2. Plafong vu Scholdzënsen op Eegenheem verduebelen:
  1. 000 Euro éischt 5 (7) Joer -> 4.000 Euro.
  2. 500 Euro nächst 5 Joer -> 3.000 Euro.
  3. 000 Euro weider Joren -> 2.000 Euro.
 3. Steierkredit « Bëllegen Akt » vun 20.000 op 50.000 Euro.
 4. TVA-Fräibetrag vu 50.000 op 100.000 Euro.
 5. Taux réduit « moitié du taux global » op Plus-values bei Immobiliëverkeef wann Haltezäit méi wéi 5 Joer ass (aktuell 2 Joer).
 6. Plaffong fir Amortissement accéléré a Scholdzënsen bei Mietwohnungen aféieren
 7. Inflatiounsberengegung vun de Plaffonge fir Sonderausgaben,
  Charges extraordinaires a Kilometerpauschal
 • Plaffong Sonderausgaben (Plaffong Assuranceprimmen, Scholdzënsen, Bauspueren) ëm 25 Prozent eropsetzen.
 • Referenzwäerter fir Charges extraordinaires verduebelen.
 • Kilometerpauschal vu 99 op 125 Euro eropsetzen.
 1. Neen zu Verméigenssteier a Neen zur Ierfschaftssteier an direkter Linn
 2. NEE zur Nees-Aféierung vun der Verméigenssteier fir Privatleit an Aféiere vun Ierfschaftssteier an direkter Linn!
 3. JO zu :
 • Spekulatiounssteier op eidel Haiser an net bebauten Terrainen.
 • Neiausriichtung vun der Grondsteier.
  • Krittären: Fläch vum Terrain a potenziell Bebaubarkeet.
 1. Fiscalité écologique
 1. JO zur CO2-Steier (Mee an den Indexwuerekuerf) – bei ze héijen Energiepräisser zäitlecht Aussetzen, mee equivalente Montant aus dem Staatsbudget an den Zukunftsfong.
 2. TVA-Steierkredit fir Investissementer an energetesch Sanéierung vu bestoendem Eegenheem no 5 Joer (Norüstung).
 3. 3% TVA op Photovoltaik.
 4. Jo zur aktueller Subsidepolitik fir erneierbar Energien.
 5. Modernisatioun vum Steiersystem
 6. Digitale Steierdossier pro Entreprise mat Méiglechkeet vun automatescher Compensatioun tëschent Steierscholden a Steierguttschrëften vun direkten an indirekten Steieren.
 7. Reduktioun vum Montant vun de Verzugszënsen vun 0,6 op 0,3 Prozent de Mount (7,2 Prozent pro Joer op 3,6 Prozent).
 8. Eenheetleche Steierdossier mat Steiernetting fir Betriber fir Steier-Situatioun ze iwwerblécken (z.B. via Luxtrust)
 9. Attraktivitéit vum Standuert Lëtzebuerg
 10. Erliichterung vun de Conditioune fir an de Genoss vun enger « Prime participative » ze kommen fir Leit ënner 40 Joer a wärend enger maximaler Dauer vu 5 Joer konsekutiv.
 11. Erliichterung vun de Conditioune fir an de Genoss vun dem Régime d’impatrié ze kommen fir Leit ënner 40 Joer a während enger maximaler Dauer vu 5 Joer konsekutiv.
 12. Weider Ureizer schaafen fir Innovatioun a Recherche an de Betriber: Steier-Bonificatioun eropsetzen.
 13. Perten vu Betriber réckwierkend geltend maachen
 14. Perten och réckwierkend geltend maachen a net just bei Berechnung vu Steieren duerno considéréieren.
 15. Eenheetlech Délaien bei der Steierverwaltung
 16. Selwechten Delai fir Reklamatioun bei Steierverwaltung wéi Délai fir Steierverwaltung fir Äntwert ze ginn.
 17. Délai vun 3 Méint fir op Reklamatioun ze reagéieren.

„10+1“: Proposition de „Loi Rau reloaded“