Lag vun der Natioun : Erklärungen a Wierklechkeet

Déi nei technologesch Entreprisen, och Startup genannt, kréien zwar staatlech Subsiden, mä déi onerlässlech Finanzéierungen, ouni déi si net kënne grouss ginn, déi feelen. Soulaang privat Investisseuren net steierlech incitéiert ginn fir an sou Entreprisen ze investéieren, maachen si dat och net. Hei soll de Staat endlech seng Hausaufgabe maachen an d’Investitiounskonditiounen reforméieren.

 

Lauschtert déi ganz Fräi Tribün vun der CSV Deputéiert Viviane Reding iwwert d’Lag vun der Natioun hei :