ENG NEI EQUIPE – FIR ENG NÄCHST ETAPP

Am Virfeld vun eisem Kongress hu mir an de leschten dräi Wochen an eiser neier Equipe e Basisprojet mat Iddien erschafft. Dës Iddie wëlle mir an de kommende Wochen a Méint mat all eise Memberen zesummen diskutéieren.

Claude Wiseler, Elisabeth Margue, Christophe Hansen, Stéphanie Weydert, Paul Galles, Anne Logelin, Thierry Schuman, Jeff Boonen, Max Hengel, Vincent Reding, Jean-Marie Wirth

PDF : Eng nei Equipe fir eng nächst Etapp