Besser wéi näischt, mä sécher nach verbesserungsfäeg : CSV stëmmt Agrargesetz mat

Besser de Spatz an der Hand, wéi d’Dauf um Dag. Dofir huet d’CSV ee sécherlech net perfekt Agrargesetz an der Chamber mat gestëmmt, net ouni eng ganz Rei Verbesserungsvirschléi a Form vun Amendementer a Motiounen an ze bréngen. Hei kënnt der all dës CSV-Proposen noliesen.

2021 Motion aides non remboursable et non imposable

2021 Motion compensation 500€ SSM

2021 Motion Liste

2021 Motion Prix unitaires

2021 Motion Procédure de sélection

2021 Motion promotion

2021 Motion subventions investissements exemption d’impôts

2021 Motion viticulture