Klimaschutz: Landwirtschaft als Deel vun der Léisung

CSV-Fraktioun hat Press op de Bauerenhaff “A Lill” vun der Famill Peller op Keespelt invitéiert fir hiren 9-Punkten-Plang fir eng Landwirtschaft mat manner Klimagasen a méi C02-Bannung virzestellen

8 konkrete Virschléi fir eng Landwirtschaft als Kreeslafwirtschaft huet CSV ausgeschafft wou den Detail hei nozeliesen ass: Pressekonferenz Landwirtschaft-Klima

1. Klima- a Nachhaltigkeitscheck mat Berodung op Moss

2. Schaffe vun engem Agricultural Hub (Kompetenzzentrum)

3. Reduzéierung vu Laachgasen

4. Reduzéierung vu Methan-Emissiounen

5. Reduzéierung vu Kuelendioxid-Emissiounen (CO2)

6. Verstärkte Kuelendioxid-Späicherung (Photosynthese)

7. Produktioun vu Bioenergie als Ersatz vu fossiller Energie

8. Verständnis-Brécken zwësche Landwirtschaft a Gesellschaft opbauen

9. Méi globalpolitische Verantwortung iwwerhuelen