Presentatioun vum Rapport vun der Finanzkommissioun iwwer d’Steiermesuren

Hei déi integral Ried vum Rapporter Gilles Roth:

Gilles Roth – Projet de loi 6497

An hei de Video aus der Chamber:

 

Source: www.chd.lu