Ried vum Rapporter Gilles Roth zum Budget 2012

Dem Gilles Roth seng Interventioun zum Budget 2012