Ried vum Minister Marco Schank op der Oekofoire

Ried vum Minister Marco Schank op der Ouverture vun der Oekofoire, 18. september 2009

Ried vum Minister Marco Schank op der Ouverture vun der Oekofoire, 18. September 2009

D’Internetsäite vum Nohaltegkeetsministère