Modernisation du dispositif de sécurité du Centre pénitentiaire de Luxembourg, aménagement du contournement routier de Junglinster et construction d’un Lycée à Junglinster

De Lucien Clement ass Rapporter vun den Gesetzesprojeten iwwert Moderniséierung vum Sécherheetsdispositif am Prisong, de Bau vun engem Lycée zu Junglinster an de Contournement vu Junglinster