Dem Marcel Oberweis seng Conclusiounen an Impressiounen zur Klimakonferenz vun Bali

“D’Lutte géint de Klimachangement ass eng Fro vu Solidaritéit déne 2 Milliarden Menschen géint iwer déi nett déi selwecht Chancen hunn wéi mir…”