De Finanzsektor an seng Roll fir eise Staat

D’Iwerléungen vum Lucien Thiel zu dem Budget 2008