Question urgente à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice concernant de nouvelles révélations en matière de casier judiciaire bis. Dans un courrier un citoyen rapporte des affirmations d’un ancien greffier de justice.

Monsieur le Président,

 

 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question urgente à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de la Justice concernant de nouvelles révélations en matière de casier judiciaire bis.

 

 

Dans un courrier reçu aujourd’hui, un citoyen rapporte des affirmations d’un ancien greffier de justice. En voici la teneur :

 

« Esou eng Usammlung vun ATën sin ëmmer als Mëttel versuergt gin fir eng “Appreciatioun” iwert eng Persoun ze kréien.

 

Déi Appreciatioun as dann och dem Parquet gelegentlech matgedeelt gin an éngem neien Procès-verbal.

 

Do as dann unhand vun enger Lëscht aalen Protokoller dem Prévenu önnerstallt gin, hién géng sech mat Persistenz an Konsequenz net un d’Verkéiersregelen halen.

 

Wann den Substitut, deen den Protokoll sollt ennerschreiwen fir eng nei Ordonnance pénale ze schécken en schlechten Daag hat, dann huët en den Fall an eng Sëtzung citéiert an en Führerscheinentzug reclaméiert.

 

Där hun ech alt selwer deemols önnerschriwen, och vun engem Kommerzant vun der Place d’Armes, deen sein Betrieb eréischt Nuets zougemach huët, dann nach Keess an Commandesën huet mussen machen an dann Moies net aus dem Bett komm as fir säin Auto zur Zäit ze réckelen.

 

Deen hat och eng Ribambelle vun iwert 40 ATën an krut den Führerschäin ofgehol, obschon hién alles ëmmer schéin brav bezuëlt hat.

 

Beim Me VOGEL wär ech virwetzeg emol ze liésen wat an den Geheimakten vum SRE steet déi mir leider nie ze gesin kréien.

 

Do mussen och en puer flott “Appreciatiounen” dran vermiérkt sin. »

 

 

Au vu de tout ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

 

– Messieurs les Ministres peuvent-ils confirmer ces affirmations ?

 

– Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres ne considèrent-ils pas que de tels agissements soient contraires aux principes et règles applicables en matière de protection des données, au principe de la présomption d’innocence etc. ?

 

– Toujours dans l’affirmative, ces propos ne remettent-ils pas en cause les déclarations de Madame le Procureur Général d’Etat en ce qui concerne les informations contenues dans les dossiers pénaux ?

 

– Comment Messieurs les Ministres entendent-ils remédier à cette situation ?

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

 

 

 

 

 

Laurent Mosar

Député

Gilles Roth
Député

 

Zréck