Generalversammlung vun der CSV Dikrech

D’CSV Dikrech invitéiert den 3. Mäerz  um 19.00 Auer an de Sall vun der Grondschoul (hannert der Dekanatskierch) ob hir Generalversammlung.