Generalversammlung vun der CSV Dikrech

03.03.2017 19:00

Sall vun der Grondschoul hannert der Dekanatskierch

Org.: CSV Dikrech

D’CSV Dikrech invitéiert den 3. Mäerz  um 19.00 Auer an de Sall vun der Grondschoul (hannert der Dekanatskierch) ob hir Generalversammlung.