Ausseruerdentlech Generalversammlung vun de CSV Réiser

D’CSV Roeser invitéiert den 28.04 um 19.30 Auer an den Centre Culturel zu Béiweng op hir Virstellung vun de Lëscht.