Ausseruerdentlech Generalversammlung vun der CSV Walfer

D’CSV Walfer invitéiert den 20. Oktober um 19.30 Auer an Parheem (8-10 rue de l’Eglise) op hir  Ausseruerdentlech Generalversammlung.