Eis Prioritéiten fir d’Gemengen

D’CSV-Gemengeréit hunn sech an hirem Programm sechs Haaptziler a Prioritéite fir d’Joeren 2011-2017 ginn. Esou triede mir um lokale Plang a fir:

1. Biergerno Gemengen: D’CSV wëll eng lieweg Demokratie an de Gemengen. Dofir sollen déi demokratesch Verfahre gestäerkt ginn. D’Bierger hunn d’Recht méiglechst fréi a regelméisseg iwwert d’Politik informéiert ze ginn. D’Méiglechkeet fir Matzeschwätzen a Matzeentscheede soll gefördert ginn.

2. Kannerfrëndlech Gemengen: D’CSV wëll kanner- a familljefrëndlech Gemengen.

3. Sécher Gemengen: D’CSV setzt sech fir d’Sécherheet an den Ordre public um lokale Plang an.

4. Fair Gemengen: D’CSV wëll de sozialen Zesummenhalt stäerken an all Awunner zur Bedeelegung um gemeinschaftleche Liewen an der Gemeng alueden.

5. Lieweg Gemengen: D’CSV wëll d’Matenee förderen a setzt sech dofir staark an fir d’lokal Veräiner, ewéi och fir d’Schafen an d’Erhale vun de néidegen ëffentleche Plazen an Infrastrukturen, wou d’Awunner sech am Alldag a bei speziellen Uläss begéine kënnen.

6. Nohalteg Gemengen: D’CSV suergt dofir, datt Entscheedunge vun haut net op Käschte vun de nächste Generatiounen, eise Kanner a Kandskanner, getraff ginn.

Souwuel eis Sektiounen, ewéi och eis lokal Mandataire wäerte sech an de nächste Joeren fir dës Prioritéiten staark maachen a probéieren se um Terrain zesumme mat de Bierger ëmzesetzen.

PDF Issuu