Lëtzebuergesch als Bréck an net als Barrière

Virun zwee Joer huet d’CSV Fraktioun eng Gesetzpropositioun deposéiert fir d’Nationalitéitegesetz ze reforméieren. D’Regierung huet an hirem Projet déi grouss Linne vun der CSV alleguer iwwerholl an dofir huet d’CSV dat Gesetz och gestëmmt. Déi Leit, déi Lëtzebuerger wëlle ginn, sollen eis Sprooch a Geschicht kennen. Lëtzebuergesch muss eng Bréck sinn awer keng Barrière.